Yeni İskenderiyeliler


İskenderiyeli Yunanlıların esinlendikleri basit ama güçlü bir fikir vardı. Yazılmış bütün kitaplar, tarihler, en büyük edebi eserler, bütün tiyatro oyunları, zamanın bütün matematik ve bilimsel çalışmaları bir araya toplanmalı ve tek bir bina bünyesinde muhafaza edilmeli. Başka bir deyişle, insanoğlunun bütün bilgisini bir araya getirmek ve onu bilimin, sanatın, refah düzeyinin ve ekonominin geliştirilmesi yolunda kullanmak… İskenderiyeliler bu hedeflerini gerçekleştirmeye çok yaklaştılar. Tahminler bu medeniyetin en başarılı döneminde yarım milyon ciltten fazla kitabı topladığına işaret etmektedir.

eski iskenderiye kütüphanesi

Şüphesiz Aristo, Plato ve Sokrates gibi büyük düşünürlerin çalışmaları da bu kütüphanede yer alıyordu. Aynı zamanda Archimede sarmal biçimli su pompasını burada inşa etti, Eratosthenes dünyanın çapını burada ölçtü ve Euclid Geometrinin ilkelerini burada buldu. Yine Ptolemi, Almagest’i İskenderiye’de yazdı; bu eser 1500 yıl boyunca evrenin doğası üzerine yazılmış en etkili bilimsel kitap olma özelliğindedir. Bu sebeplerden ötürüdür ki İskenderiye’nin muhteşem kütüphanesi çoğu kişi tarafından dünyanın önde gelen ilk eğitim kurumu, hatta ilk üniversitesi ve modern bilimin doğduğu yer olarak görmektedir. Okumaya devam et “Yeni İskenderiyeliler”